What goes up comes around

Film

Een college van een dubbelzinnig personage, die in een mix van rijmpjes, overgeslagen gedachten, verhalen, herhalingen en echte feiten, en met het gebruik van rekwisieten om zijn punten te illustreren het begrip objectiviteit ter discussie stelt. Door te spelen met vormen van kennisoverdracht in de westerse wereld, wordt de manier waarop we de wereld om ons heen waarnemen en begrijpen bevraagd. 

trefwoorden

absurditeit, perspectief, humor 

Film gegevens