Rûzje Wyn - Minskewolf

Film

Minskewolf is het tweede deel in de reeks beeldvertellingen Rûzje Wyn (Fluister Wind) die regisseur Ester Eva Damen maakte samen met Friese dichters Tsead Bruinja, Nynke Laverman en Elmar Kuiper, steeds rondom een Fries gedicht. Een deel van haar jeugd woonde Ester Eva in Friesland. Ze keerde terug met de camera om aansluiting te zoeken bij een tijd die ze in haar leven apart had gezet. Het horen van de Friese taal bracht haar bij vergeten gevoelens.

Minskewolf  is gemaakt in samenwerking met schrijver, kunstenaar en muzikant Elmar Kuiper. Hij werkte jarenlang in een psychiatrische instelling. Gedichten van Elmar over zijn periode daar brachten hen samen met tweetalig acteur Rienk Nicolai tot de voorstelling en film Minskewolf.

Trefwoorden:

 poëzie, Friesland, psychiatrie

De drie delen van Rûzje Wyn zijn zowel los van elkaar als samen te vertonen. 

Film gegevens