Rûzje Wyn - Hok fan Rou

Film

Hok van Rou is het eerste deel in de reeks beeldvertellingen Rûzje Wyn (Fluister Wind) die regisseur Ester Eva Damen maakte samen met Friese dichters Tsead Bruinja, Nynke Laverman en Elmar Kuiper, steeds rondom een Fries gedicht. Een deel van haar jeugd woonde Ester Eva in Friesland. Ze keerde terug met de camera om aansluiting te zoeken bij een tijd die ze in haar leven apart had gezet. Het horen van de Friese taal bracht haar bij vergeten gevoelens. 

Hok van Rou is gemaakt in samenwerking met Tsead Bruinja. Hij was in 2019 en 2020 Dichter des Vaderlands. Bruinja woont en werkt in Amsterdam. Ester Eva deelde met hem haar herinneringen aan schuurfeesten op het Friese platteland. Dat leidde tot een gedicht en de film Hok fan Rou.

Trefwoorden:

poëzie, Friesland, herinneringen

De drie delen van Rûzje Wyn zijn zowel los van elkaar als samen te vertonen. 

Film gegevens