One Man without a Cause

Film

Een man lijkt een vreemdeling in zijn eigen leven te zijn, maar verzet zich daar niet tegen. Inspiratiebron vormt de roman De Vreemdeling van Albert Camus, waarin de hoofdpersoon de absurditeit van het leven doorziet en de juiste conclusies trekt. Dierickx’ regiestijl kenmerkt zich door krachtige, concrete narratieve lijnen en een gelaagde psychologie van de karakters. Greco & Scholten vertrekken in hun danstaal van het niet-gepsychologiseerde menselijk lichaam, dat nieuwe betekenis verwerft in een abstracte wereld. Deze contrapuntische verhouding ligt ten grondslag aan hun gezamenlijke film.

Film gegevens