Nieuw: Educatieve compilatieprogramma's

EYE Educatie heeft uit de Korte Filmpoule een selectie gemaakt van geschikte films.Dit jaar worden er twee compilatieprogramma’s aangeboden die in te zetten zijn voor schoolvoorstellingen voor de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Bij deze programma’s is lesmateriaal beschikbaar dat aansluit bij kern- en leerdoelen van onderwijs en onderwijsthema’s.
De compilatieprogramma’s duren ongeveer een uur. Het bijbehorende lesmateriaal is bedoeld om in één lesuur te behandelen. In eerste instantie zijn twee programma's samengesteld: Reis om de wereld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en Till death do us part voor het middelbaar onderwijs.De filmprogramma’s en het bijbehorende lesmateriaal sluiten aan bij onderwijsthema’s als tijd, reizen, pesten, vriendschap, afscheid en liefde. De programma’s kunnen worden ingezet bij verschillende vakgebieden (kunst en cultuur, maar ook geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer).

Wilt meer informatie over de programma’s; kijk dan hier 

Bij het lesprogramma voor voortgezet onderwijs is als extra aanbod een nagesprek met Jan-Dirk Bouw, de regisseur van I love Hooligans te boeken. Jan-Dirk is een geëngageerde maker die, naast over het maakproces van de film, goed kan vertellen over de thema’s die in de film worden behandeld. De eerste 10 geboekte inleidingen worden door EYE gefinancierd, in het kader van het winnen van de MovieZone jongerenjuryprijs op het HAFF 2014. Hierbij geldt dat er per theater één gratis inleiding beschikbaar is, voor de eerste tien theaters die een schoolvoorstelling afnemen. De afspraken over het nagesprek gaan direct via de maker. Neem contact op met het team van de Korte Film Poule voor meer informatie.

Naast deze compilatieprogramma’s zullen door het jaar heen in deze nieuwsbrief tips worden gegeven uit de catalogus voor geschikte films die geschikt zijn voor educatie en die als voorfilm kunnen worden ingezet bij reguliere jeugdprogramma’s en/of schoolbezoeken.

Het is de bedoeling dat vertoners dit lesprogramma zelf aanbieden bij scholen in de omgeving. Er komt half augustus, tegelijk met het lesmateriaal, een concept aanbodbrief voor scholen beschikbaar.

 De voordelen van het inzetten van dit programma op een rijtje:

Kant en klaar, bijzonder educatieaanbod met lesmateriaal;
De filmrechten zijn geregeld;
Reguliere programmering is vaak kort van te voren bekend en beschikbaar. Scholen plannen bezoek vaak lang van te voren. Deze programma’s zijn vroeg te communiceren en te boeken door scholen. Het aanbod kan worden opgenomen in gemeentelijke/regionale kunstmenu's.

EYE Educatie kan verder altijd adviseren over de organisatie van educatieve activiteiten en het bereiken van het onderwijs. Neem daarvoor contact op met merelgilsing@eyefilm.nl.