Nei de Dûns

Film

Vol overgave verzorgt Gjalt (68) zijn vrouw Anke (67) die aan een agressieve vorm van dementie lijdt die gepaard gaat met waandenkbeelden, angstvisioenen en persoonlijkheidsverandering. Op de geïsoleerd gelegen Friese boerderij stelt Gjalt alles in het werk om Ankes leed te verzachten. Met het definitieve afscheid nabij voelt Gjalts liefde voor Anke sterker dan ooit tevoren.

Trefwoorden

liefde, ziekte, ouderdom

Film gegevens