Imaginings

Film

In Imaginings richten zes performers zich direct tot de kijker en delen, individueel en als collectief, hun strijd en dromen in poëtische zelfportretten. Terwijl de geschiedenis van onderdrukking van dove mensen en gebarentalen op veel plaatsen nog pijnlijk voelbaar is, ademen deze ‘signed word’ stukken van een nieuwe generatie Doven kracht en zelfvertrouwen. Tegelijkertijd tonen de performers de kwetsbaarheid van het ‘anders zijn’ en confronteren de kijker door hun openheid. In de wervelende openingsscènes wordt de kijker een wereld binnengeleid die gewoonlijk ‘ongehoord’ blijft. Imaginings toont op een respectvolle en nimmer vanzelfsprekende manier de poëtische kracht en schoonheid van gebarentaal en Dovencultuur aan gebarentalige en niet-gebarentalige kijkers. 

Trefwoorden:  

poëzie, diversiteit

Film gegevens