Het leesplankje

Film

Aap, noot, mies, wim, zus. Vele generaties Nederlandse kinderen hebben leren lezen aan de hand van deze geïllustreerde woordenreeks. Een Amsterdamse basisschool combineerde de leermethode in 1973 met actuele informatie van toen, zoals de staatsgreep in Chili waarbij Salvador Allende om het leven kwam, en de mensenrechtenschendingen waar Amnesty International tegen streed. In een ritmische montage, het tempo aangegeven door de muziek, toont Johan van der Keuken hoe leerlingen van deze school het vaste rijtje opdreunen. We zien aap, noot, mies en wim, maar ook Amsterdamse gevels beschilderd met mooie woorden – liefde, hoop, vrede. Palen worden in de grond geheid voor het zoveelste nieuwe gebouw, koeien hobbelen door de wei, de industrie laat haar schoorstenen roken, kinderen van de basisschool aanschouwen de brand van een groot pand in de stad. Lieve plaatjes op het leesbord zijn gemonteerd naast beelden van onheilspellende rook, beelden van kindergezichten worden afgewisseld met de geschokte reacties op de dood van Allende: een vreemd evenwicht tussen onschuld en ellende. Net als in de tekeningen die door de leerlingen gemaakt zijn voor Amnesty, en de gangen van de bassischool sieren: kindertekeningen waarop gemartelde mensen te zien zijn.

Trefwoorden

mensenrechten, conflict, politiek

Film gegevens