Alice's Fishy Story

Film

Alice verzuimt haar pianoles om stiekem te gaan vissen met haar maatjes. Onder het hengelen vertelt ze hen een stoer fantasieverhaal over hoe zij samen met haar kat Julius een poolreis maakte om de stervende lokale populatie te helpen.

Deze film is een product van zijn tijd en kan controversiële inhoud bevatten. Eye vindt het echter wel belangrijk om deze films beschikbaar te maken voor vertoning, om daarmee volledig te zijn in het toegankelijk maken van haar archiefmateriaal, bewustzijn te creëren over het bestaan hiervan en niet de indruk te wekken dat controversiële inhoud niet of in mindere mate aanwezig is in films uit bepaalde historische periodes. In geval van vertoning verdient het aanbeveling de film in ieder geval vooraf te bekijken en eventueel te voorzien van (geschreven) context.

Trefwoorden

dieren, fantasie, vriendschap

Film gegevens