Resultaten gebruikersonderzoek onder KFP-abonnees

De Korte Film Poule bestaat inmiddels bijna twee jaar. Hoog tijd dus  voor het KFP-team om onder haar abonnees eens te peilen hoe de Poule en het gebruik ervan wordt ervaren. In de afgelopen periode heeft er  daarom een klein gebruikersonderzoek plaatsgevonden onder het grootste deel van de Korte Film Poule-abonnees. De uitkomst hiervan leverde een aantal verrassende inzichten, tips en suggesties op, hieronder een korte samenvatting.

De korte films in de Poule worden in hoofdzaak ingezet als voorfilm bij featurefilms, maar daarnaast worden de films ook regelmatig bij evenementen ingezet in de vorm van programma’s rondom een thema. Bij Lux in Nijmegen werd er bijvoorbeeld tijdens de nacht van de Nederlandse film een  programma ingezet met korte humoristische films,  een dierenprogramma voor het Dierenfilmfestival en een programma in het kader van de Uitdagen in Filmhuis Den Haag en Filmhuis Bussum vertoonde tijdens de opening van haar nieuwe café een doorlopend programma van korte films in de zaal.
Het Fraterhuis in Zwolle organiseerde zelfs een compleet filmfestival met korte films uit de Poule, hierin werd onder andere de thema’s internationale animatie, culturele diversiteit, musical en dans in programma’s verwerkt.

Voor wat betreft het huidige aanbod in de Poule valt vooral op dat de meeste abonnees tevreden zijn over de diversiteit in de catalogus. Voor de filmtheaters die de films vooral gebruiken om als voorfilm in te zetten, blijft het van belang dat er genoeg (nieuw) aanbod is van films tot 5 minuten. Daarnaast zou men graag wat meer korte documentaires en vroege films terugzien in de catalogus, aan dit laatste is inmiddels gehoor gegeven met een toevoeging van diverse stille films met muziek uit het archief.  
Een belangrijke opmerking over het aanbod van programma’s en vooral de tijdelijk beschikbare programma’s is dat deze vaak niet op tijd worden aangekondigd voor de langetermijnplanning van diverse filmtheaters. In het kader daarvan proberen we wat verder van tevoren een overzicht van de aanstaande programma’s te publiceren in de KFP-nieuwsbrief.  

Het gebruiksgemak van de website,  het boekingsproces en de doorzoekbaarheid van de catalogus door middel van tags, trefwoorden en genres wordt over het algemeen zeer positief beoordeeld. Een belangrijke vraag die daar wel bij naar voren kwam was of het ook mogelijk was om bij de films leeftijdscategorieën toe te voegen, zodat helder is voor welke leeftijd de film geschikt is en of deze bijvoorbeeld bij een specifieke jeugdfilm kan worden ingezet. Inmiddels is een start gemaakt met het toevoegen van leeftijdscategorieën bij korte films waarop dit van toepassing is. Er kan nu gezocht worden op leeftijdscategorieën 6+, 9+, 12+ en geschikt voor alle leeftijden.

De schoolvoorstellingen in de Poule worden veelal inhoudelijk zeer positief beoordeeld, zeker ook in combinatie met de gratis lesbrieven die hierbij beschikbaar zijn.  De inzet van deze programma’s is voor veel filmtheaters op dit moment echter nog vaak een struikelblok. Enerzijds is er vanuit scholen vaak minder belangstelling voor een korte filmprogramma en gaat de voorkeur uit naar een speelfilm. Anderzijds is er soms weinig gelegenheid om contact en netwerk op te bouwen met scholen in de buurt. Bij dit laatste kan de afdeling Eductie van Eye een belangrijke schakel vormen om dit contact en netwerk tot stand te brengen.

Bij de meeste abonnees is ook het publiek erg enthousiast over de korte films. In eerste instantie was het misschien bij het publiek soms onduidelijk wat ze precies konden verwachten, dit wordt echter in de meeste gevallen door filmtheaters ondervangen door een korte inleiding van de zaalwacht die het publiek informeert over dat er een voorfilm te zien zal zijn voorafgaand aan de hoofdfilm.