Nieuw: Johan van der Keuken compilatieprogramma

Dit compilatieprogramma bevat vijf korte films die Johan van der Keukens bijzondere loopbaan en de kenmerkende elementen van zijn filmstijl tussen 1957-1973 representeren.
         Begonnen als fotograaf ontdekt Van der Keuken al snel de mogelijkheden van film. Snel daarna ontwikkelt Van der Keuken echter een heel eigen filmstijl waarin hij verworvenheden van zowel de fotografie als de film verwerkt.
         Al vanaf zijn eerste films geeft Van der Keuken een belangrijke rol aan de muziek in zijn films. De muziek staat vaak in een los verband met de beelden in de film, het gaat zijn eigen weg, maar komt ook weer terug bij het beeld, het herhaalt zich, varieert zich, trekt zich los en dupliceert zich, en dit in alle mogelijke varianten.
         In zijn korte kunstenaarsportretten uit het begin van de jaren zestig laat Van der Keuken heel verschillende beelden en beeldreeksen met elkaar botsen en nieuwe combinaties met elkaar aangaan. Het is een manier van monteren die het hem mogelijk maakt zijn visie op de wereld te verbeelden, een methode waarmee hij verbanden en associaties kan leggen die verder gaat dan de tot dan toe gebruikelijke wijze van documentaire maken.

Titels in dit programma:
Paris à l'Aube (1957-1960) 10'
Bert Schierbeek / De Deur (1973) 11'
Tajiri (1962) 10'
Beppie (1965) 38'
Big Ben: Ben Webster in Europe (1967) 32'